เตาไฟฟ้า E.G.O. พร้อมปลั๊ก

รายละเอียด

220VAC  1500W  Ø180mm

220VAC  2000W  Ø220mmผลิตภัณฑ์