ศูนย์การเรียนรู้

 • สวนหลวงฮีตเตอร์ แก้ปัญหาได้ตรงจุด

  รวดเร็ว ประหยัด เป็นที่พอใจของลูกค้ามากมาย ด้วยฝีมือและประสบการณ์ระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม Heater ของประเทศไทย

  ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด เช่น โรงงานญี่ปุ่น บริษัทต่างชาติ โรงงานในแถบนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ง SL Heater ค่อนข้างเป็นที่รู้จักในวงการ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตฮีตเตอร์รายใหญ่ๆในตลาด อาจกล่าวได้ว่าเราคือหนึ่งในผู้นำด้าน Heater อันดับต้นๆ ของประเทศ

  ตัวอย่าง กรณีลูกค้าที่สั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ เมื่อชิ้นส่วนหรืออะไหล่ชำรุดมักจะหาซื้อในเมืองไทยไม่ได้ ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งต้องรอนาน บางโรงงานไม่สามารถรอได้ ส่วนตรงนี้เราสามารถผลิตได้ ซึ่งจะช่วยในด้านการประหยัดเวลาและเงินตรา ภาษี ค่าขนส่งและหากสั่งซื้อในจำนวนน้อย อาจไม่ได้รับ กลับในส่วนตรงนี้หากใช้บริการกับบริษัทเราจะทำ เครื่องจักรสามารถทำงานต่อได้เลยโดยไม่ต้องรอนาน


 • ฮีตเตอร์ต้มน้ำแบบหน้าแปลน

  เหมาะใช้งานในการติดตั้งในถังต้มน้ำร้อน ที่มีเกลียวในตัว หรือไม่มีเกลียว แต่สามารถใช้เกลียวตัวเมีย
  อัดประกบ

  ข้อแนะนำในการใช้งาน

  • เลือกชนิดท่อให้เหมาะกับการใช้งาน
  • ไม่ควรใช้ฮีตเตอร์ที่มีกำลังวัตต์และอุณหภูมิการทำงาน เกินจากที่ทางร้านแนะนำ
  • ระวังอย่าให้น้ำแห้งหรือระดับน้ำลดต่ำกว่าระดับฮีตเตอร์ เพราะจะทำให้ฮีตเตอร์ไหม้และเสียทันที
  • ควรติดตั้งฮีตเตอร์อยู่ที่ระดับต่ำสุดของถัง หรือแทงค์น้ำ และควรมีเทอร์โมสตัทควบคุมอุณหภูมิเสมอ
  • ควรมีสวิทช์ลูกลอยเช็คระดับน้ำเพื่อป้องกันระดับน้ำในถังลดต่ำกว่าระดับฮีตเตอร์ และส่งสัญญาณให้ปั๊มน้ำใหม่เข้ามาทันทีที่น้ำพร่องไป ทั้งนี้เพื่อช่วยยืดอายุของฮีตเตอร์ได้
  • ควรหมั่นล้างคราบตะกรันออกจากผิวท่อฮีตเตอร์

 • ฮีตเตอร์ต้มน้ำแบบเกลียวประปา

  เหมาะใช้งานในการติดตั้งในถังต้มน้ำร้อน ที่มีเกลียวในตัว หรือไม่มีเกลียว แต่สามารถใช้เกลียวตัวเมีย
  อัดประกบ

  ข้อแนะนำในการใช้งาน

  • เลือกชนิดท่อให้เหมาะกับการใช้งาน
  • ไม่ควรใช้ฮีตเตอร์ที่มีกำลังวัตต์และอุณหภูมิการทำงาน เกินจากที่ทางร้านแนะนำ
  • ระวังอย่าให้น้ำแห้งหรือระดับน้ำลดต่ำกว่าระดับฮีตเตอร์ เพราะจะทำให้ฮีตเตอร์ไหม้และเสียทันที
  • ควรติดตั้งฮีตเตอร์อยู่ที่ระดับต่ำสุดของถัง หรือแทงค์น้ำ และมีเทอร์โมสตัทควบคุมอุณหภูมิ
  • ควรมีสวิทช์ลูกลอยเช็คระดับน้ำเพื่อป้องกันระดับน้ำในถังลดต่ำกว่าระดับฮีตเตอร์ และส่งสัญญาณให้ปั๊มน้ำใหม่เข้ามาเติมทันทีที่น้ำพร่องไป ทั้งนีั้เพื่อช่วยยืดอายุของฮีตเตอร์ได้


ผลิตภัณฑ์