สวิตซ์เตาไฟฟ้า E.G.O.

รายละเอียด

มีหลายรุ่น 

ปรับได้ 3 - 6 ระดับผลิตภัณฑ์