เตาไฟฟ้า E.G.O.

รายละเอียด

แบบกลม Ø 82 ~ 400 mm

แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าผลิตภัณฑ์