เทอร์โมสตัท แบบก้าน

รายละเอียด

แบบก้านยาว

ช่วงอุณหภูมิ 90oC, 150oCผลิตภัณฑ์