เทอร์โมสตัท เยอรมัน E.G.O.

รายละเอียด

มีให้เลือกหลากหลายช่วงอุณหภูมิ  40oC, 85oC, 110oC, 200oC, 250oC, 300oC, 320oC, 500oCผลิตภัณฑ์