โบล์วเวอร์ฮีตเตอร์

รายละเอียด

 • ขนาดของโบล์วเวอร์

  1/4HP


 • แรงดันไฟฟ้า 

  220V


 • วัตต์ของฮีตเตอร์

  5000W


 • ความถี่

  60Hz


 • จำนวนรอบ

  3500 RPM


 • กำลังวัตต์ของโบล์วเวอร์

  220W


 • ปริมาตรลม

  2.4 M3/นาที


 • วัสดุ

  กระบอกความร้อนหุ้มสแตนเลส


 • ขนาดของโบล์วเวอร์

  1/2HP


 • แรงดันไฟฟ้า 

  220V


 • กำลังวัตต์ของฮีตเตอร์

  6000W


 • ความถี่

  60Hz


 • จำนวนรอบ

  3500 RPM


 • กำลังวัตต์ของโบล์วเวอร์

  380W


 • ปริมาตรลม

  5.6 M3/นาที


 

งานสั่งทำ

กรุณาระบุความร้อนที่ต้องการ และแจ้งขนาดพื้นที่ๆ ต้องการให้ฮีตเตอร์ให้ความร้อน

 • แรงดันไฟฟ้า (VOLT)

  110V, 220V, 380V


 • วัตต์ (WATT)

  ตามความเหมาะสมของขนาดฮีตเตอร์


ลักษณะเฉพาะ

ฮีตเตอร์โบลว์เวอร์ ประกอบด้วยมอเตอร์แบบหอยโข่ง, ชุดควบคุมอุณหภูมิ, เบรกเกอร์ และปากกระบอกฮีตเตอร์ มอเตอร์แบบหอยโข่ง
ให้ลมแรงสูง สามารถปรับอุณหภูมิของความร้อนที่ออกมาตามความต้องการ

ฮีตเตอร์ชนิดนี้เหมาะสำหรับให้ความร้อนเฉพาะจุด ลมที่ออกมาเป็นลมร้อนอุณหภูมิประมาณ 100-150°C ใช้ในงานอบฟิล์มหด,
อบแห้งไล่ความชื้น, เคลื่อนย้ายสะดวก

หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเฉพาะปากกระบอกฮีตเตอร์ ทางบริษัทฯ มีขนาดเล็ก 5000W และใหญ่ 6000W ไว้บริการผลิตภัณฑ์