เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหลวง เอ็นจิเนียริ่ง ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2520 โดยคุณสมชาย และคุณชาญชัย งามวิวัฒนสว่าง ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฮีทเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพสูง และเทอร์โมคอปเปอร์ทุกชนิด ตามความต้องการของลูกค้า เป็นผู้ผลิตรายใหญ่และน่าเชื่อถือระดับต้นของประเทศไทย  เดิมตั้งอยู่ที่แขวงสวนหลวง เขตปทุมวัน ต่อมา ได้ย้ายมาอยู่ที่สี่แยกวัดตึก   กิจการของเรามีการเจริญเติบโตก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการขยายพื้นที่หน้าร้านเดิมที่สี่แยกวัดตึกมาเป็นสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน บนถนนวรจักร ตรงข้ามอาคารจอดรถคลองถมเซ็นเตอร์

วิสัยทัศน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหลวง เอ็นจิเนียริ่ง คือ ที่หนึ่งในด้านคุณภาพของฮีทเตอร์ไฟฟ้า และเทอร์โมคอปเปอร์คุณภาพสูง

วัตถุประสงค์

ผลิตฮีทเตอร์ไฟฟ้า และเทอร์โมคอปเปอร์คุณภาพสูง รายใหญ่ของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความร้อน
เช่น ฮีทเตอร์ เทอร์โมคอปเปอร์ อุปกรณ์เซนเซอร์ ความร้อน ตู้อบ เตาอบ และอะไหล่ฮีทเตอร์ทุกชนิด

นโยบายและแนวทางการบริหาร

ส่งเสริมและพัฒนา "ฮีทเตอร์" ให้มีความหลากหลายรองรับตลาดอย่างกว้างขวาง รวมทั้งครอบคลุมทุกหมวดทุกประเภทของฮีทเตอร์ ดังนโยบายที่ว่า
ไม่ว่าสินค้าตัวไหนที่เรียกว่า "ฮีทเตอร์" สวนหลวงจะต้องมี

ด้านการผลิต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหลวง เอ็นจิเนียริ่ง ได้รับการอบรมและถ่ายทอดความรู้จากประเทศเยอรมันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยการส่งวิศวกร
เข้าฝึกและปฏิบัติงานจริงยังต่างประเทศ อีกทั้งมีการเพิ่มเครื่องจักรใหม่ๆ เพื่อรองรับการผลิตฮีทเตอร์รุ่นใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ


ผลิตภัณฑ์